Publikacije

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je izdal naslednje publikacije:

Jože Pučnik; Kultura, družba, tehnologija

Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2008, Ljubljana

kultura-druzba-tehnologija

Knjiga Kultura, družba in tehnologija je na znanstveno teoretskem področju življenjsko delo dr. Jožeta Pučnika. Pojem kulture avtor v tej knjigi širi na celostnost struktur in človeškega razvoja v času, v katerem živimo. Družba je zanj samo institucionalizirani del pojavnih razsežnosti kulture, tehnologija pa urejanje in preurejanje našega življenja v kulturi. Predpogoj, da se družba sploh odpre kulturi v najširšem pomenu besede, pa je odpravljanje vseh fundamentalizmov in njihovih posledic.