Organiziranost

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je ustanovljen kot zavod v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zavodov.

Organi inštituta so:

Ustanovitelj:

Gorazd Pučnik

Svet zavoda

Svet sestavlja sedem članov, predsednica sveta je dr. Andreja Valič Zver.

Člani sveta:

Dr. Andreja Valič Zver

Mag. Iva Pučnik Ozimič

Janez Mežan

Viktorija Dolinar

Zvone Černač

Metod Berlec

Člani upravnega odbora:

Kek Polona

Kovačič Dimitrij

Zadrgal Drago

Člani akademskega sveta:

Dr. Matevž Tomšič (predsednik akademskega sveta)

Akad. Dr. Janko Kos

Dr. Tamara Griesser Pečar

Dr. Tone Jerovšek

Margarita Maria Dolinar

Dr. Vasko Simoniti

Mag. Lojze Dolinar

V.d. direktor Inštituta dr. Jože Pučnika je Dominik Štrakl.