Prejemniki Pučnikove plakete

Z namenom spodbujanja razvoja demokracije in demokratične politične kulture v Sloveniji, Inštitut dr. Jožeta Pučnika podeljuje vsakoletno Pučnikovo plaketo za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji. Nagrada se podeli vsako leto na marčevskih Pučnikovih dnevih.

Nominirani so lahko posamezniki, ki so s svojim političnim ali strokovnim delovanjem prispevali k razvoju demokracije v Sloveniji. Izjemoma so lahko prejemniki plakete tudi organizacije in ustanove.

Plaketa se podeljuje:
za izjemne dosežke pri vzpostavljanju in utrjevanju demokratičnih političnih organizacij in ustanov v Sloveniji, za izjemna prizadevanja za rast demokratične politične kulture, za izjemne dosežke na področju politike, kulture, znanosti in drugih področjih, ki so prispevali k utrjevanju slovenske države.

Dobitniki Pučnikove plakete za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji:

Drago Štoka (2016)

Dr. Ljubo Sirc, posthumno (2017)

Dušan S. Lajovic (2018)