Organiziranost

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je ustanovljen kot zavod v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zavodov.

Organi inštituta so:

Ustanovitelj:

Gorazd Pučnik

Svet zavoda

Svet sestavlja sedem članov, predsednica sveta je dr. Andreja Valič Zver.

Člani sveta:

Dimitrij Kovačič

Jernej Pavlin

dr. Božo Predalič

mag. Iva Pučnik Ozimič

mag. Majda Pučnik Rudl

Člani upravnega odbora:

Boštjan Kolarič

Borut Petek

Ana Zagožen

Člani akademskega sveta:

dr. Tamara Griesser Pečar

Drago Jančar

dr. Tone Jerovšek

dr. Matej Makarovič

dr. Matevž Tomšič

dr. Vasko Simoniti

Direktor Inštituta dr. Jože Pučnika je Boštjan Kolarič.