Pučnikova plaketa

Inštitut dr. Jožeta Pučnika objavlja javni razpis za

PUČNIKOVO PLAKETO ZA PRISPEVEK K RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI

Z namenom spodbujanja razvoja demokracije in demokratične politične kulture v Sloveniji, Inštitut dr. Jožeta Pučnika podeljuje vsakoletno Pučnikovo plaketo za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji. Nagrada se podeli vsako leto na marčevskih Pučnikovih dnevih.
Nominirani so lahko posamezniki, ki so s svojim političnim ali strokovnim delovanjem prispevali k razvoju demokracije v Sloveniji. Izjemoma so lahko prejemniki plakete tudi organizacije in ustanove. Plaketa se podeljuje:
za izjemne dosežke pri vzpostavljanju in utrjevanju demokratičnih političnih organizacij in ustanov v Sloveniji, za izjemna prizadevanja za rast demokratične politične kulture, za izjemne dosežke na področju politike, kulture, znanosti in drugih področjih, ki so prispevali k utrjevanju slovenske države.

Predlagatelji so lahko posamezniki, organizacije in ustanove iz Slovenije. Kandidate za prejemnike lahko posredujejo tudi Slovenci in njihove organizacije iz zamejstva in sveta.
Predlogi morajo biti podani pisno in biti obrazloženi.
Postopke za podelitev plakete vodi posebna Komisija za podelitev plakete v okviru Inštituta dr. Jožeta Pučnika.

Predlogi za podelitev plakete se posredujejo na naslov Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, do 20.2.2018.

Predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika

Dr. Andreja Valič Zver

 

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je leta 2016 podelil prvo Pučnikovo priznanje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji.

Dobitniki Pučnikove plakete za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji:

Leta 2016 jo je prejel gospod Drago Štoka.

Leta 2017 je Pučnikovo plaketo posthumno prejel dr. ljubo Sirc.