Objava javnega razpisa: PUČNIKOVO PRIZNANJE ZA PRISPEVEK K RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI

 

 

objavlja javni razpis

 

PUČNIKOVO PRIZNANJE ZA PRISPEVEK K RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI

Z namenom spodbujanja razvoja demokracije in zahvale za izjemno delo pri njenem uveljavljanju in utrjevanju, bo Pučnikovo priznanje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji, podeljeno na svečani akademiji v okviru vsakoletnih Pučnikovih dni, 22. 3. 2019.

Nominirani so lahko posamezniki, ki so s svojim političnim ali strokovnim delovanjem prispevali k razvoju demokracije v Sloveniji. Izjemoma so lahko prejemniki priznanja tudi organizacije in ustanove. Priznanje se podeljuje:

  1. za izjemne dosežke pri vzpostavljanju in utrjevanju demokratičnih političnih organizacij in ustanov v Sloveniji,
  2. za izjemna prizadevanja za rast demokratične politične kulture,
  3. za izjemne dosežke na področju kulture, znanosti in drugih področjih, ki so prispevali k utrjevanju slovenske države.

Predlagatelji so lahko posamezniki, organizacije in ustanove iz Slovenije. Kandidate za prejemnike lahko posredujejo tudi Slovenci in njihove organizacije iz zamejstva in sveta.

Predlogi morajo biti podani pisno in morajo biti obrazloženi.

Postopke za podelitev priznanja vodi posebna Komisija za podelitev priznanja v okviru Inštituta dr. Jožeta Pučnika.

Predlogi za podelitev priznanja se posredujejo na naslov Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, do 15. 3. 2019.

 

Predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika

Dr. Andreja Valič Zver

 

Please follow and like us:

Dodaj odgovor