Demokracija potrebuje politično kulturo.

Inštitut nosi ime po dr. Jožetu Pučniku (1932–2003), mislecu in politiku, osrednjem utemeljitelju slovenske demokracije in države. Po izobrazbi doktor filozofije in sociologije ter profesor svetovne književnosti, po političnem prepričanju pa evropski demokrat in nasprotnik slehernega totalitarizma, je Jože Pučnik s svojim življenjem in delovanjem odločilno vplival na razvoj Slovenije v svobodno in odprto družbo.

Inštitut dr. Jožeta Pučnikaje bil ustanovljen leta 2006 kot zavod z namenom združevanja izobražencev, znanstvenikov, umetnikov, politikov in strokovnjakov z različnih področij s ciljem dvigovanja politične kulture v Sloveniji.

S svojo dejavnostjo želi IJP spodbujati in podpirati svobodno izmenjavo mnenj do ključnih vprašanj v sodobni družbi, ki so pomembna za razvoj demokratične misli.

IJP si v skladu z načeli mišljenja in političnega dela dr. Jožeta Pučnika prizadeva:

 • za uveljavljanje visokih standardov evropske politične kulture v Sloveniji,
 • za demokratično in odprto družbo,
 • za družbo slovenskih in evropskih vrednot,
 • za toleranco in sporazumevanje v javnem življenju,
 • za pospeševanje pluralne politične, kulturne in znanstvene ustvarjalnosti,
 • za stabilizacijo Evrope s širitvijo Evropske unije in podporo demokratičnim silam na poti v Unijo;
 • za povezovanje tistih političnih kulturnih in znanstvenih skupin ter posameznikov v Evropi in svetu, ki jih družijo načela demokratične, odprte in solidarne družbe.

Te svoje cilje želi IJP doseči z:

 • izobraževanjem državljanov, ki se ukvarjajo z javnim delovanjem s posredovanjem moderne politične izobrazbe, temelječe na novih metodičnih, didaktičnih in pedagoških spoznanjih;
 • z organizacijo javnih debat in drugih oblik izmenjave mnenj;
 • s posredovanjem domačih in mednarodnih ekspertiz k perečimi političnim in družbenim vprašanjem (think tank);
 • s podporo kulturni in znanstveni ustvarjalnosti;
 • s političnim dialogom različno mislečih o družbeno relevantnih temah na javnih prireditvah, v medijih in publikacijah;
 • z mednarodnimi povezavami in izmenjavami,
 • z izdajanjem knjig in drugih publikacij o kulturi in družbi.